جستجو
فارسی - پست بار

خدمات پستی ما

خدمات پست بار همان خدمات شرکت ملی پست ایران می باشد. 

 

 

با این تفاوت که می توانید آنلاین سفارش دهید. 

 

و از سرویس درب تا درب پست بار بدون خارج شدن از منزل یا محل کار استفاده کنید.

 

 

شعار اصلی ما یادتون باشه : از جات تکون نخور