جستجو
فارسی - پست بار

قوانین پست بار

1-1) تعهد مینمایم که وزن بسته پستی را به درستی ارائه نمایم. لذا چنانچه خلاف این موضوع اثبات شود درخواست حمل لغو خواهد شد که هزینه آن نیز مسترد نمیشود و هزینه حمل مجددا اخذ خواهد شد.

2-1) تعهد مینمایم که آدرس گیرنده را به درستی اعلام نمایم.

3-1) چنانچه کد پستی مبدا و مقصد را وارد ننمایم هزینه ارسال 10% افزایش خواهد یافت.

4-1) تعهد می نمایم در زمان مقرر جهت تحویل بسته پستی در محل حضور داشته باشم که در صورت عدم حضور در مبادله به منزله لغو در خواست است و هیچ هزینه ای از بابت مبلغ پرداخت شده مسترد نخواهد شد.

5-1) کلیه درخواست های شنبه تا 4 شنبه به غیر از ایام تعطیل، که تا ساعت 12 ظهر اعلام وصول شده باشند همان روز تا ساعت 14 جمع آوری خواهند شد و کلیه در خواست های ثبت شده پس از ساعت 12، فردای همان روز تا ساعت 14 جمع آوری خواهند شد پس تعهد مینمایم در محل و در ساعت مقرر حضور داشته باشیم.

6-1) کلیه سفارشات روز پنجشنبه که تا قبل از ساعت 10 ثبت شود همان روز تا ساعت 14 حمل خواهد شد و چنانچه بعد از ساعت 10 ثبت گردد در روز شنبه غیر تعطیل بعد حمل خواهد شد.

7-1) کلیه سفارشات ثبت شده در روز جمعه و ایام با لحاظ کردن قوانین بند های 5-2 و 6-2 در روز های کاری حمل خواهد شد.

1-8) زمان ارسال بسته هایی که تا قبل از ساعت 12 در روزهای هفته و قبل از ساعت 10 در روز های پنجشنبه ثبت شود برای سفارش های داخل استانی بین 1 تا 2 روز کاری ، سفارش های استان های همسایه درجه 1 بین 2 تا 3 روز کاری و سفارش های استان های درجه 2 بین 3 تا 4 روز کاری می باشد.

1-9) سفارشاتی که براساس سرویس پیشتاز ارسال شود دارای سرعت بیشتری بوده و نهایتا بین 1 تا 2 روز کاری ارسال می شوند اما اگر برای نقاط کور ارسال شود مرسوله تا نزدیک ترین نقطه پستی که دارای سرویس ارسالی پیشتاز باشد با این حالت ارسال می شود و از آن نطقه تا آدرس گیرنده با سرویس سفارشی ارسال می شود.

10-1) تعهد مینمایم که کالای فاسد شدنی در بسته حمل نگذاریم.

11-1) تعهد مینمایم که کالای شکستنی در بسته حمل نگذاریم مگر آنکه کلیه ضوابط بسته بندی را رعایت نموده باشیم.

12-1) تعهد می نمایم از قرار دادن کلیه کالا های ممنوعه از قبیل مواد مخدر،دارو، اسلحه،طلا،جواهرات،پول نقد و...... در بسته حمل خوداری نماییم که چنانچه خلاف این امر را انجام دهم کلیه مسئولیت های این امر را به عهده اینجانب میباشد.

13-1) تعهد مینمایم کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران را در خصوص محتوای بسته پستی رعایت نماییم که اگر خلاف این امر را انجام دهم کلیه مسیئولیت های این امر به عهده اینجانب می باشد.

14-1) تعهد می نمایم از کلمه کاربری و رمز عبور اینجانب کس دیگری استفاده نخواهد کرد که اگر چنین باشد کلیه مسئولیت ها و تعهدات مندرج در بند های این موضوع به عهده این جانب میباشد.

15-1) کلیه بسته های 0 الی 30 کیلو میتواند حاوی بسته های متعدد باشد که تعهد می نمایم در بخش توضیحات به درستی و شفافیت این موضوع را درج نمایم و کلیه شروط بسته بندی صحیح و عدل بندی را نیز با هزینه خودم بجا بیاورم.

16-1) کلیه بسته های 30 الی 50 کیلو صرفا میتواند حاوی یک کالای تفکیک ناپذیر باشد که در این خصوص نیز تعهد می نمایم تمامی شرایط و تعهدات این تعهد نامه و شروط بسته بندی جهت جلوگیری از آسیب بسته را به انجام رسانم.

17-1) کلیه بسته ها دارای بیمه عمومی پست تا سقف 650 هزار تومان میباشد که در صورت آسیب رسیدن به کالا و انطباق آن با شروط مندرج با تعهد نامه پرداخت میشود ولی لذا چنانچه ارزش کالا بیش از مبلغ 650 هزار تومان باشد می توان از بیمه کالا استفاده کرد مبلغ آن معادل 0.1 % ارزش واقعی کالا می باشد که این بیمه تا سقف 30 میلیون تومان ارزش کالا را پوشش خواهد داد لذا چنانچه هزینه ای از بابت بیمه کالا پرداخت نگردد حداکثر سقف پوشش پست معادل 650 هزار تومان خسارت وارد شده میبیاشد.

18-1) بدین وسیله اعلام مینمایم کلیه تعهدات و شروط را در قالب ماده 10 قانون مدنی پذیرفته ام و کلیه خیارات را از خود سلب نموده ام.     

19-1) روند کاری پست بار بدین گونه است که سفارش هایی که تا قبل از ساعت 12 به حالت در حال پردازش باشند در ظرف 30 دقیقه به حالت تکمیل در آمده و شما می توانید در بخش حساب من _ سفارشات کد رهگیری تولید شده را مشاهده بفرماید و اگر سفارش بعد از ساعت 12 به وضعیت در حال پردازش رسید روز کاری بعدی می تواند بارکد خود را دریافت نماید .

20-1) سفارش هایی که در وضعیت معلق باشند در همان روز با شما تماس گرفته می شود که تعیین تکلیف شود و اگر جوابگو نباشند تا 24 ساعت سفارش در وضعیت معلق می ماند تا اگر مشکلی در حین ثبت سفارش پیش آمده است بر طرف شود ولی اگر بعد از 24 ساعت پاسخگویی شکل نگیرد سفارش به وضعیت منصرف شده تبدیل می گردد و در صورت پرداخت وجه به حساب شما برگشت می خورد