Search
English
Back to all

نیاز مبرم کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و خزر به ترانزیت ریلی از ایران

22 Feb 2019

جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی با اشاره به ظرفیت‌‌های بسیارزیاد،حمل و نقل ریلی نسبت به سایر روش های حمل و نقلی، اظهار داشت: حمل و نقل ریلی،  چه در بخش کالا و چه در بخش مسافر، یکی از‌ روش های حمل و نقلی ایمن و البته مقرون به صرفه، اقتصادی و پاک است.

وی ‌با اشاره به اینکه سهم حمل و نقل ریلی،  در جابه‌جایی و حمل کالا و مسافر،  باید طبق اهداف سند بالادستی افزایش یابد،  و زیاد شود بیان کرد: شبکه سراسری ریلی ، در شمال ایران باید به جنوب کشور  نیز متصل شود، یعنی‌ آستارای ایران ، و آستارای آذربایجان را از طریق ریل ، به بنادر خود، در خلیج فارس وصل کنیم،  که‌ این هدف با بهره‌ برداری از خط ‌آهن قزوین به رشت تحقق خواهد یافت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی،  با تأکید به اینکه این خط ریلی‌ تأثیر فراوانی در افزایش ترانزیت کالا از کشور ما دارد، افزود:‌ وقتی خط ریلی،  از بندر آستارا ، به خلیج فارس متصل شود، بین کشورهای حاشیه  ی دریای خزر و حاشیه خلیج فارس ، جابه‌جایی کالا آسان می‌شود.

کوچکی‌نژاد ادامه داد: از سوی دیگر،جمعیت زیادی در حاشیه دریای خزر و کشورهای تازه استقلال یافته هست، که به این مسیر ریلی ترانزیتی نیاز واجبی دارند، تا به خلیج فارس و آب های آزاد وصل شده، و کالای خود را صادر یا وارد کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به موقعیت خاصّ جغرافیایی ایران ، و دسترسی کشورمان به آب‌های آزاد، کشورهای حاشیه  ی خزر و خلیج فارس نیاز واجبی،  به ترانزیت کالا ، از طریق ایران دارند .که با توسعه خطوط و افزایش ظرفیت ترانزیت ریلی، درآمد مناسبی از این محل ،عاید کشور خواهد شد.

 با رشد ترانزیت ریلی سود زیادی از این محل عاید کشور می‌شود و این خود، نوعی اقتصاد مقاومتی است، یعنی کشورهای دیگر برای عبور کالاهای خود ، به ما وابسته می‌شوند.

نماینده مردم رشت،  در مجلس شورای اسلامی،  ‌رشد سهم راه‌آهن در حمل  و نقل کالا  راريال در رقابت با جاده ، از دیگر مزایای توسعه ی خطوط ریلی،  نظیر قزوین به رشت عنوان کرد و افزود: کاهش مصرف سوخت، کاهش تولید و خطر آلاینده‌های زیست ‌‌محیطی، کاهش سانحه های رانندگی و افزایش سهم حمل و نقل ریلی،  در جابه‌جایی بار طبق اهداف سند چشم‌انداز،  برخی مزایای توسعه ریلی کشور است.

تیم خبری پست بار

جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی با اشاره به ظرفیت‌‌های بسیارزیاد،  حمل و نقل ریلی نسبت به سایر روش های حمل و نقلی، اظهار داشت: حمل و نقل ریلی،  چه در بخش کالا و چه در بخش مسافر، یکی از‌ روش های حمل و نقلی ایمن و البته مقرون به صرفه، اقتصادی و پاک است.

وی ‌با اشاره به اینکه سهم حمل و نقل ریلی،  در جابه‌جایی و حمل کالا و مسافر،  باید طبق اهداف سند بالادستی افزایش یابد،  و زیاد شود بیان کرد: شبکه سراسری ریلی ، در شمال ایران باید به جنوب کشور  نیز متصل شود، یعنی‌ آستارای ایران ، و آستارای آذربایجان را از طریق ریل ، به بنادر خود،  در خلیج فارس وصل کنیم،  که‌ این هدف با بهره‌ برداری از خط ‌آهن قزوین به رشت تحقق خواهد یافت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی،  با تأکید به اینکه این خط ریلی‌ تأثیر فراوانی در افزایش ترانزیت کالا از کشور ما دارد، افزود:‌ وقتی خط ریلی،  از بندر آستارا ، به خلیج فارس متصل شود، بین کشورهای حاشیه  ی دریای خزر و حاشیه خلیج فارس ، جابه‌جایی کالا آسان می‌شود.

کوچکی‌نژاد ادامه داد: از سوی دیگر،جمعیت زیادی در حاشیه دریای خزر و کشورهای تازه استقلال یافته هست، که به این مسیر ریلی ترانزیتی نیاز واجبی دارند، تا به خلیج فارس و آب های آزاد وصل شده، و کالای خود را صادر یا وارد کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به موقعیت خاصّ جغرافیایی ایران ، و دسترسی کشورمان به آب‌های آزاد، کشورهای حاشیه  ی خزر و خلیج فارس نیاز واجبی،  به ترانزیت کالا ، از طریق ایران دارند .که با توسعه خطوط و افزایش ظرفیت ترانزیت ریلی، درآمد مناسبی از این محل ،عاید کشور خواهد شد.

 با رشد ترانزیت ریلی سود زیادی از این محل عاید کشور می‌شود و این خود، نوعی اقتصاد مقاومتی است، یعنی کشورهای دیگر برای عبور کالاهای خود ، به ما وابسته می‌شوند.

نماینده مردم رشت،  در مجلس شورای اسلامی،  ‌رشد سهم راه‌آهن در حمل  و نقل کالا  راريال در رقابت با جاده ، از دیگر مزایای توسعه ی خطوط ریلی،  نظیر قزوین به رشت عنوان کرد و افزود: کاهش مصرف سوخت، کاهش تولید و خطر آلاینده‌های زیست ‌‌محیطی، کاهش سانحه های رانندگی و افزایش سهم حمل و نقل ریلی،  در جابه‌جایی بار طبق اهداف سند چشم‌انداز،  برخی مزایای توسعه ریلی کشور است.

تیم خبری پست بار

Comments
Leave your comment Close