Search
English
Back to all

رعایت حقوق شهروندان، سرلوحه پست است

06 Mar 2019

رعایت حقوق شهروندان سرلوحه پست است . عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته حقوق شهروندی شرکت ملّی پست،  با تأکید به این موضوع که پست به لحاظ ماهیت خدماتی، ارتباط بسیارگسترده ای با مشتریان دارد، گفت: با توجه به ارتباطات مستقیم و وسیع پست با مردم و مشتریان بزرگ، دوره های آموزشی مرتبط با این موضوع به میزان بیش از سی و چهارهزار نفر ساعت در سطح شبکه پستی به مرحله اجرا در آمده است.

این عضو هیئت مدیره در خصوص اقدامات این شرکت در زمینه ی نشر آگاهی ، در حوزه ی حقوق شهروندی گفت: در همین ارتباط پست، وظایف خود را،  در راستای منشور حقوق شهروندی ، براساس جدول ابلاغی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه کرده و به تمامی واحدهای ستادی و اجرایی ابلاغ کرده است.

علیرضا زرگوش همچنین شفاف سازی مناقصات برگزار شده، را از حقوق مشتریان دانست و گفت: در سطح شبکه پستی، در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات، درج اطلاعات مربوط به انواع سرویس های پستی، تعرفه ی  سرویس ها، سرعت سیر مرسوله ها ،در سرویس های مختلف، ممنوعات پستی، نشانی و شماره تلفن تماس واحدهای پستی، و سایر اطلاعات مورد نیاز برای بهره برداری عموم  مردم،در پرتال شرکت و ساب پرتال های ستادی و استانی ،را از دیگر اقدامات پست در رعایت و ارتقای حقوق شهروندی برشمرد.

وی یکی دیگر از اقدامات مهم شرکت ملی پست را، در راستای حقوق شهروند،پرداخت سریع و فوری غرامت پستی به مشتریان با تدوین نرم افزار پرداخت غرامت ظرف چهل و هشت ساعت، به منظور جلب رضایت مشتریان و راه اندازی و سازماندهی اتصال سامانه ی پاسخگوئی به سامانه غرامات پستی (پرداخت غرامت به صورت آنلاین) برشمرد ، و بر پیشرفت روش های ارتباطی در حوزه شکایات جهت سهولت و آسانی دسترسی مشتریان و شهروندان و بررسی راهکار جهت کاهش میانگین مدت زمان پاسخگوئی به شکایات تأکید بسیار زیادی کرد.

رئیس کمیته حقوق شهروندی شرکت ملی پست در ادامه اظهار داشت: راه اندازی و گسترش میز خدمت الکترونیکی  در کلیه واحدهای پستی و توسعه ی استقرار میز خدمت فیزیکی ، از دیگر برنامه هایی است که پست در راستای پیشرفت حقوق شهروندان به مرحله اجرا درآورده است.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست نظارت و بازرسی دوره ای ، از عملکرد کارکنان و نحوه رفتار با مشتریان را از دیگر موارد رعایت حقوق شهروندی در سطح این شرکت دانست و گفت: بازرساین دفتر مدیریت عملکرد و حراست پست،  به منظور جلوگیری ازضایع شدن حقوق شهروندان و کاهش تخلفات اداری نظارت همه جانبه، و مستمری بر عملکرد کارکنان دارند.

زرگوش استفاده از ظرفیت فرهنگی و اجتماعی شرکت در جهت ایجاد حس مسئولیت پذیری اجتماعی و تقویت روحیه خودکنترلی را از دیگر مواردی دانست که این شرکت برنامه جامعی در این راستا در دست تدوین  دارد.

تیم خبری پست بار

Comments
Leave your comment Close