Search
English
Back to all

در سال 2017بیش از 10هزار مرسوله بین ایران و هند مبادله شد

28 Aug 2018

مدیر عامل شرکت ملی پست.تبادل پستی میان ایران و هند سازنده است.حسین نعمتی گفت:درسال2017بیش از 10هزار مرسوله میان ایران هند مبادله شده.

اقای نعمتی در دیدار با سائوراب کومار سفیر هند در ایران.به مشترکات فرهنگی ایران و هند اشاره و اظهار کرد: رابطه دو کشور در بحث ارتباطات پستی در طول سالیان گذشت بسیار خوب و سازنده است

سائوراب کومار گفت:مبادلات پستی دو کشور همه روزه به صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود که بر این اساس تنها در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۴۶۷۳ مرسوله از ایران به هند صادر و ۵۵۸۸ مرسوله از هند به ایران وارد شده است.

نعمتی با اشاره به اجرای پست پیشتاز از سال1997بین ایران و هند تصریح کرد:تمام مبادلات پستی در تمامی سرویس های شرکت ملی پست ایران بدون بدون بروز هیچ مشکلی در حال اجرا است.

Comments
Leave your comment Close