Search
English

همگرایان تولید(کپکو) - capco

کپکو ؛ تولید کننده انواع افزودنی های بتن از جمله :روان کنندها،فوق روان کننده ها،گروت،ضدیخ، شاتکریت،چسب بتن،ترمیم کننده ها،دوغاب میکروسیلیس،عمل آورنده های بتن، آب بند های بتن و... بر آنیم سهمی در استحکام سازه های بتنی شما داشته باشیم ؛ باشد تا کیفیت بالای تولید ما بر اساس استانداردهای جهانی ، تحقق بخش این"هدف" باشد