Search
English

راحت پاک - rahat pak

بازار متریال بزرگترین فروشگاه آنلاین فروش و توزیع تجهیزات و مصالح ساختمانی می باشد .دستگاه راحت پاک یک بیده توالت فرنگی (گرمکن نشیمنگاه وخودشوی بدن توالت فرنگی) طوقی شکل است که به جای درب همه توالت فرنگی های موجود در بازار به سادگی و بی نیاز از نصاب نصب شده ودر محافظت از شما و عزیزانتان در مقابل انواع آلودگی ها و بیماریهای قارچی و پوستی بسیار موثر است.