Search
English

باتیس - Batis

گروه بازرگانی طاهری از سال ۱۳۸۱ در تهران و اصفهان دفترهای خود را تاسیس و شروع به کار کرده اند. این شرکت در زمینه ابزارآلات و یراق جز شرکتهای پیشرو بوده است که در سال ۱۳۸۵ برند باتیس به نام های این شرکت ثبت شد. این شرکت دو شعبه در خارج از ایران نیز دارد , یک شعبه در کشورهای حاشیه خلیج فارس در دبی و شعبه دیگر را در کشور چین تاسیس شده است.