جستجو

اخذ نمایندگی پست بار

لینک دانلود قرداد اخذ نمایندگی

 

برای اخذ نمایندگی پست بار و جهت آگاهی از شرایط اخذ نمایندگی توضیحات زیر را مطالعه بفرمایید

 

1- داشتن حداقل ۳ سال تجربه حضور در باربری یا تیپاکس یا سامانه مشابه

2- داشتن مغازه به متراژ ۲۵ حداقل با ارایه اجاره نامه رسمی حداقل ۳ ساله و یا سند مالکیت در معبر مهم مورد تایید

3- داشتن حداقل ۳ پرسنل که با کنترل بازرس بازار متریال انجام می شود، مسلط به بازاریابی حداقل با سابقه ۶ ماه

4- ارائه سفته به مبلغ 100 میلیون تومان

5- دارای حداقل ۵ خط تلفن

6- حداقل ارائه ۲ خط موبایل پاسخگو ۲۴ ساعته

 

چنانچه خواستار نمایندگی انحصاری در کلانشهرها می باشید می بایستی گرفتن سالیانه حداقل تعداد بسته هایی که در جدول زیر آمده است را رعایت کنید و یا تعداد دفتر بیشتری در شهر معرفی نمایید 

 

 

نکته : سایر شهرها تا جمعیت 500 هزارتا 1 میلیون نفر حداقل تعداد بسته 40 هزار عدد ، 100 هزار تا 300 هزار نفر 15 هزار بسته و 10 هزار تا 20 هزار نفر 5 هزار بسته می باشد.

 

همچنین تعرفه کمیسیون دریافتی سالیانه در جدول زیر قابل مشاهده است

 

 

 

مدارک را لطفا به ایمیل info@bazaramaterial.com یا info@postbar.ir ارسال نمایید