آموزش کارمندان - دانشنامه
بازگشت به وب سایت

نظام کد گذاری کالاها

لینک دانلود فایل آموزشی

لینک دانلود فایل آموزشی نمونه

شناسه های کالا باید حتما 11 رقمی باشند

هر دسته دارای یک شماره می باشد باید از آن شماره ها برای ساخت شناسه ها استفاده کرد که به صورت زیر باید ساخته شوند

1- دو رقم اول مربوط به دسته های اصلی می باشد مانند : برقی ، مصالح ساختمانی و ....

2- دو رقم دوم مربوط به زیردسته ی اول از دسته های اصلی می باشد

3- دو رقم سوم بعدی مربوط به زیر دسته سوم از دسته های اصلی می باشد که با توجه به شماره ای که دارد انتخاب می شود

نکته: چنانچه زیر دسته ی سومی وجود نداشت به جای آن 00 قرار دهید.

4- پنج رقم بعدی شماره کالا در آن دسته می شود که تا 99999 کالا در آن دسته می تواند قرار بگیرد.

نظرات:

نظری برای این مقاله نیست.

شما برای ارسال نظر باید وارد سیستم شوید.