Search
English
Back to all

معاون وزیر خواستار مدیریت هوشمندانه، در سه ماهه ی پایانی سال شد

09 Dec 2018

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست، مهندس نعمتی درروز شنبه در جلسه ی ارزیابی عملکرد استان ها، براساس شاخص های برنامه ی استراتژیک، افزود: اجرای سیاست های دولت، تحقق برنامه ی ششم توسعه و رشد ترافیک ، با استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های استانی و محلی، می بایست در اولویت اقدامات قرار بگیرد.

وی ضمن تاکید بر ضرورت برنامه ریزی در تمامی حوزه ها، خواستار پیگیری جدی عملکرد واحدهای اجرایی، از سوی معاونین و مدیران ستادی، بویژه حوزه ی معاونت فنی و بازرگانی شد.

او موضوع ساماندهی نیروی های انسانی، و استفاده ی بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود را، یادآور شد و تصریح کرد: با توجه به اینکه، هیچگونه مجوزی برای جذب نیروی جدید، وجود ندارد و از طرفی نیاز است در سه ماهه ی پایانی سال ، با شتاب بیشتر و کار مضاعف تری،  به دنبال تحقق پیش بینی ها ، و کسب سهم از بازار پست باشیم، باید با مدیریت بهینه ،از ظرفیت های موجود، بهره برداری شود.

معاون وزیر، مشکلات موجود در عدم دسترسی به آمار، و اطلاعات صحیح را، از چالش های اساسی عنوان کردند و افزود: می بایست تا پیش از پایان سال، مستندات مربوط به قیمت تمام شده، و اطلاعات و آمار شفاف از سطح دفاتر پستی، در واحدهای اجرایی تا رده های بالاتر تهیه، و جمع آوری شوند.

مهندسی نعمتی اظهار داشت: اصلاح ساختار و راه اندازی واحدهای جدید، اعم از مدیریت امور مشتریان، در حوزه ی فنی و بازرگانی، و اصلاح نظام پرداختی ها ، بخشی از اقدامات موثر، در جهت حل چالش ها بوده است.

وی همچنین ، در ادامه با برشمردن برخی اقدامات مثبت و کارآمد دیگر، اعم از توسعه ی زیرساخت ها، تجهیز موزعین به پکیج نامه رسانی ، نوسازی ناوگان حمل و نقل، ، کسب رتبه ی چهل و هشت در بین کشورهای عضو اتحادیه پستی جهانی،  و بهبود وضعیت معیشت کارکنان، اظهار داشت: تمام این اقدامات با حداقل امکانات انجام شده ،و ضروریست با سرعت بیشتری تداوم بیابد.

مدیرعامل ، سال 98 را سال شکوفایی پست عنوان کردند و گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و تصمیمات متعدد از سوی مجمع عمومی سهامداران، امیدواریم سال پیش رو ، سال پررونقی برای شبکه ی پستی کشور ، هم در بحث خدمات رسانی به مشتریان و هم کارکنان باشد.

گفتنی است، در این جلسه از عملکرد برتر مدیریت و کارکنان پست استان ایلام، در بین استان های گروه سه،نیز تقدیر به عمل آمد.

 

تیم خبری پست بار

Comments
Leave your comment Close