Search
English
Back to all

معاون فنی و بازرگانی از تشکیل تیم های نظارتی در روزهای آخر سال خبر داد

13 Mar 2019

معاون فنی و بازرگانی از تشکیل تیم های نظارتی در روزهای آخر سال خبر داد

تیم های ویژه ی کنترل کیفیت، عملکرد خدمات پستی، در روزهای پایانی سال را نظارت می کنند.

محمد احمدی معاون فنی و بازرگانی، با اعلام این خبر گفت: دفتر مدیریت کیفیت و امور مشتریان، به منظور کنترل کیفیت خدمات، و اطمینان از ایفای تعهدات و ارائه ی خدمات حمل و نقل  بهتر و با کیفیت به مشتریان به خصوص در روزهای پر ترافیک پایان سال، با همکاری اداره کل حراست و امنیت پستی، و دفتر مدیریت عملکرد اقدام به تشکیل تیم های ویژه ی کنترلی نموده است.

وی افزود: طبق بخشنامه ای که ، به واحدهای اجرایی ابلاغ شده، ادارات پست استان ها، موظف به تدوین برنامه ی بازدید درون استانی، با بهره گیری از توان کارشناسان آن واحد، و تحویل گزارش آن را به دفتر مدیریت کیفیت و امور مشتریان هستند.

احمدی بازدید از استان های نزدیک و همجوار را یکی دیگر از برنامه های این طرح دانست و گفت: براساس جدولی که به ادارات کل پست استان ها ابلاغ شده، تیم های استانی تشکیل شده از کارشناسان حراست، مدیریت عملکرد، و کیفیت و حمایت از مشتری، جهت بازدید و کنترل ، فرآیندهای استان های همجوار اعزام خواهند شد.

وی تأکید کرد: بنا بر اهمیت این موضوع ، حضور به موقع کارشناسان در استان های مقصد ، طبق جدول ارسالی، تکمیل چک لیست های ابلاغی به صورت فایل اکسل،  و جمع بندی نهایی، بازدید از واحدهای توزیع و کنترل ، عدم تاخیردر توزیع و پخش مرسوله های پستی، بازدید از واحدهای قبول ، و رصد چگونگی پاسخگویی به مشتریان،  و نظارت بر باجه های معطله، عصرگاهی و شبانگاهی ضروری است.

معاون فنی و بازرگانی تصریح کرد: تیم های کنترلی نیز،  از سوی ستاد شرکت به منظور نظارت و رصد فرآیندهای عملیاتی، و کیفی اعزام خواهند شد ، که لازم است اقدامات لازم برای همکاری موثر با آنان ، از سوی واحدهای اجرایی انجام گیرد.

تیم خبری پست بار

Comments
Leave your comment Close