آموزش کارمندان - دانشنامه
بازگشت به وب سایت

آموزش plagiarism

لینک دانلود فایل آموزشی

برای تشخیص متن کپی شده میتوان به روش زیر عمل کرد:

1-کلمه زیر را در گوگل سرچ کنید

Small Seo Tools

2-پس از ورود به سایت متن خود کپی کرده

الحاق کرده Paste content here to chek plagiarism و در قسمت

3-پس از الحاق متن

را انتخاب میکنیمCheck plagiarism  گزینه

4-پس از چک کردن اگر صفحه زیرمشاهده شد

یعنی این متن 100درصد کپی نشده است

5-اما اگر صفحه زیر مشاهده شد

بدین معنی می باشد که 50درصد این متن کپی می باشد

نظرات:

نظری برای این مقاله نیست.

شما برای ارسال نظر باید وارد سیستم شوید.